Adres od Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak