Adres od Prowincjała Zakonu Pijarów – o Józefa Matrasa