Adres od Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Wiesława Jopka