Adres od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – Bogusława Kośmidera